[users_count] 12852
[forum_label]
[loginFormName]

[password]

[forgot_pwd]
[registration]
Pielāgota meklēšana
[last_threads_on] [forum]
Obligātā veselības pārbaude stājoties jaunā darbā
Kokapstrādes uzņēmuma dibināšana
Protokols - rokrakstā vai datorrakstā?
Darba atvieglošanas programmas?
SIA dokumentācija

Par asociāciju  /  Pārbaudījumi  /  - Ietaicamais literatūras saraksts pārbaudījumam
Lietišķā etiķete
[advertisement]

LITERATŪRA PAR LIETIŠĶO ETIĶETI UN PROTOKOLU

 

 (ar sarkanu iezīmēta obligāti izlasāmā literatūra)

 

Allen J. Event planning : ethics and etiquette : a principled approach to the business of special event management - Etobicoke, Ontario : John Wiley & Sons Canada, 2003. ISBN 0-470-83260-6

 

Brennan L. Business etiquette : for the 21st century : what to do - end what not to do - London : Piatkus, 2003. ISBN 0-7499-2330-X  

 

Dubkēvičs L, Ķestere I. Saskarsme = Lietišķā etiķete - [Rīga] : Jumava, 2003.  ISBN 9984-05-633-3

 

Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija - [Rīga] : Kamene, 2002.  ISBN 9984-636-41-0

 

Hanišs H. Galda kultūra - Rīga : Jumava, 2000.  ISBN 9984-05-371-7

 

Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās - Rīga : [Biznesa Partneri], 2000.  ISBN 9984-543-63-3  

 

Kincāns V. Etiķete - Rīga : Biznesa Partneri, 2003. ISBN 9984-96102-8   

 

Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997.  ISBN 9984-04-713-X

 

Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata - Rīga : Sprīdītis, 1994. ISBN 5-7960-0147-7  

 

Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. - Rīga : Merkūrijs LAT, 1995. 

 

Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā – Rīga: Zvaigzne ABC, ISBN 9984-22-923-8

 

Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2003.  ISBN 9984-13-064-3  

 

Odiņa A. Protokols - Rīga, 1998.  ISBN 9984-528-41-3

 

Odiņa A. Protokols / rokasgrāmata - Rīga, 2003 : [Zelta Grauds]. ISBN 9984-96841-3

 

Pīzs A. Ķermeņa valoda : kā atminēt sarunu biedra domas pēc viņa stājas un kustībām - Rīga : Jumava, 1995.  ISBN 9984-506-89-4

 

Redmond M. Etiquette today - Kingswood : Right Way, [2003].  ISBN 0-7160-2158-7

 

Sekretāra ABC /sast. Jelena Rootamm -Valter  [Tallina]: Vastus, 2002. ISBN 9985-92767-2

 

Šota B. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas - Rīga: De Novo, 2002.  ISBN 9984-95620-2

 

Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā - Rīga : Iljus, 1996. - 176 lpp.  ISBN 9984-522-30-X

 

Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē - Rīga : RaKa 2000.  ISBN 9984-15-197-2

 

Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. - Rīga: Junda, 1996.  ISBN 9984-01-022-8

Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas : "Džinsos vai smokingā?" - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1999]. ISBN 9984-17-545-6  

 

Честара Дж. Деловой этикет : свободное плавание в океане бизнеса - Москва : Файр, 1997. ISBN 5-88641-020-1  

 

 [partners_title]
BVK
BVK

[admin_label]:
info@vsklubs.lv
[adds_label]:
reklama@vsklubs.lv
Copyright © 2001-2005 PSBVA. All rights reserved.
0.132  0.312  | 13
|9